"; ?>

paydayloans

Archiwum 2008 - aktualności Rady Sekcji Żeglarskiej

Aktualności

Archiwum aktualności - Rok 2010

Archiwum aktualności - Rok 2009

Rok 2008

2008-12-08

 • Odbyło się oficjalne spotkanie z Władzami Uczelni podsumowujące sezon żeglarski 2008. Na spotkaniu obecni byli między innymi: dotychczasowy Rektor prof. Janusz Rachoń, obecny Rektor prof. Henryk Krawczyk, prorektor ds. kształcenia i rozwoju prof. Waldemar Kamrat, prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń prof. Jan Hupka, dziekan wydziału OiO prof. Marek Dzida, prodziekan ds. naukowo-badawczych dr hab. inż. Janusz Kozak, kierownik SWFiS mgr Janusz Markowski, trener Sekcji Żeglarskiej mgr Jakub Pankowski, po. prezesa KU AZS PG Emilia Miszewska, Rada Sekcji oraz członkowie Sekcji Żeglarskiej.
 • Na spotkaniu podsumowana została działalność żeglarska, którą od 2004 roku wspierał rektor Rachoń. Omówione został także plany na przyszły sezon.
 • Zdjęcia ze spotkania znajdują się w naszej galerii.

* * *

2008-12-02

 • Przedstawiciele zarządu Klubu Uczelnianego AZS poinformowali nas, że jutro w klubie HiFi odbędzie się impreza szantowa pod znakiem firmowym naszej Sekcji. Trochę późno poinformowali. Impreza nie jest rozpropagowana. I dziwne, że się z nią tak spieszą… Rada Sekcji nic o ich zamiarach organizacyjnych nie wiedziała. Pierwotnie z zarządem KU AZS ustalaliśmy, że impreza odbędzie się po spotkaniu z rektorami i poprzedzimy ją akcją plakatową itp. ale cóż… ciężko się z zarządem KU AZS czasem współpracuje - jak widać.
 • Dziekan OiO poprosił Radę Sekcji o zaopiniowanie projektu zarządu KU AZS dotyczącego zakupu jachtu regatowego. Przygotowujemy oficjalną odpowiedź dla władz Uczelni.

* * *

2008-11-30

 • Powróciliśmy z rejsu Pogorią.
 • Otrzymaliśmy informację, że spotkanie z Rektorami (ustępującym: Januszem Rachoniem oraz nowym: Henrykiem Krawczykiem) podsumowujące sezon żeglarski 2008 odbędzie się 08 grudnia.

* * *

2008-11-21

 • Wyjazd z Gdańska na rejs Pogorią.

* * *

2008-11-17

 • Po treningu na Opolskiej odbyło się zebranie Sekcji. Rada przedstawiła członkom Sekcji plany na najblizszy sezon.
 • Cztery osoby zgłosiły swoją gotowość do pomocy w pracach organizacyjnych prowadzonych przez Radę.

* * *

2008-11-09

 • Odbyło się robocze spotkanie Rady Sekcji związane ze sprawami bieżącymi.
 • Opracowujemy projekty warunków uczestnictwa w obozach żeglarskich na przyszły sezon.
 • Opracowujemy projekt systemu dofinansowania rejsów indywidualnych dla członków Sekcji, studentów oraz pracowników PG.
 • Zastanawiamy się nad uzupełnieniem Rady Sekcji po rezygnacji z funkcji przez Michała Witkowskiego.
 • Podjęto decyzję o potrzebie zorganizowania spotkania ogólnego ze wszystkimi członkami Sekcji w celu omówienia stanu prac Rady i Zarządu KU AZS dotyczacych zakupu jachtu oraz planów na sezon 2009. Musimy też omówić kwestię imprezy, którą zwykle organizujemy na zakończenie każdego sezonu.
 • Podjęto decyzję o potrzebie zorganizowania spotkania Rady Sekcji z zarządem KU AZS w celu omówienia problemów i wypracowania rozwiązań związanych z realizacją tematu zakupu jachtu.
 • Ponieważ nie dostaliśmy żadnego spójnego kosztorysu ze strony zarządu KU AZS dotyczącego zakupu jachtu, sprzętu oraz szacunkowych kosztów jego utrzymania, Rada Sekcji sporządziła wstępny kosztorys, który będzie można przedstawić władzom uczelni do zaopiniowania zakupów.

* * *

2008-10-29

 • Odbyło się spotkanie Rady Sekcji Żeglarskiej z Trenerem i dr-em Kozakiem (pełnomocnikiem Rektora do spraw żeglarstwa). Zaprezentowaliśmy nasze plany na sezon 2009.
 • Odbyła się dyskusja na temat zakupu jachtu regatowego. Rada krytycznie odniosła się do zaangżowania osób odpowiedzialnych za realizację tego tematu. Spróbujemy wspomóc organizacyjnie to przedsięwzięcie (zakup powinien zostać dokonany do końca bieżącego roku). Zaniedbania na tym polu osób odpowiedzialnych za zakup (zarząd KU AZS) są jednak spore.
 • Przygotowujemy się do zorganizowania spotkania Rady Sekcji z Rektorami PG: nowym (prof. Krawczykiem) i starym (prof. Rachoniem). Tradycyjnie chcemy podsumować miniony sezon żeglarski i przedstawić Rektorom nasze plany na przyszły rok.
 • Trener Sekcji zobowiązał się do wyznaczenia osób, które jego zdaniem powinny zostać wyróżnione za swoją działalność na rzecz Sekcji i w związku z tym zostaną nagrodzone możliwością udziału w listopadowym rejsie na Pogorii.
 • Rada Sekcji przekazała dr-owi Kozakowi komplet dokumentów wymaganych od uczestników rejsu na Pogorii.

* * *

2008-10-25

 • W Gdyni odbyło się spotkanie Rady Sekcji Żeglarskiej z przedstawicielami Zarządu KU AZS oraz innymi osobami aktywnie uczestniczącymi w życiu Sekcji.
 • Wypracowaliśmy propozycje na 2009 rok. Rada została zobowiązana do przedstawienia ich władzom uczelni oraz trenerowi.
 • Ciekawymi propozycjami wydają się rejsy “wypoczynkowe” na Mazurach oraz system dofinansowania rejsów indywidualnych dla studentów PG. Rada została zobowiązana do wypracowania projektu systemu dofinansowań rejsów indywidualnych.
 • Odbyła się dyskusja na temat zakupu jachtu regatowego dla PG. Zakup realizuje zarząd KU AZS. Rada Sekcji wyraziła swoje obawy dotyczące tempa prac związanych z tym zakupem. Jeżeli działania związane z zakupem nie zostaną przyspieszone, pieniądze zapewnione w budżecie na zakup jachtu ‘przepadną’. Osoby odpowiedzialne za zakup jachtu z zarządu KU AZS zobowiązały się do przesłania uczestnikom spotkania informacji na temat szczegółów dotyczących procesu zakupu jachtu.

* * *

2008-10-24

 • Odbyła się manewrówka na silniku na jachcie morskim. Przy okazji udało nam się zawrzeć nową znajomość z kpt. Pawłem Zięzio, który wyraził chęć i gotowość współpracy z nami.
 • Pomyślimy nad zorganizowaniem w przyszłym sezonie cyklu wykładów dla osób chcących poszerzać swoją wiedzę żeglarską (Paweł ma doświadczenie w prowadzeniu tzw. “konsultacji dla kandydatów na kapitanów”).
 • Opcją, którą również weźmiemy pod uwagę ukłądając plany na sezon 2009 będzie manewrówka jachtem morskim na żaglach (co prawda do uzyskania wyższych stopni żeglarskich szkolenie to nie jest już obowiązkowe, ale takie umiejętności na pewno warto jest posiadać).

* * *

2008-09-10

 • Wszystkim uczestnikom obozów i kursów żeglarskich rozesłaliśmy propozycję wypełnienia krótkiej ankiety w celu poznania ich zdania na temat naszej działalności. Chcemy wiedzieć co się Wam podobało, a nad czym jeszcze musimy popracować.

* * *

2008-09-04

 • W galerii znajdują się już zdjęcia z turnusów 1,2 i 3 obozów w Iławie
 • Kończymy zbiórkę dokumentów od uczestników rejsu na Pogorii
 • Wprowadziliśmy uaktualnienia do działu FAQ

* * *

2008-08-16

 • W naszej galerii pojawiły się zdjęcia z turnusu 1 w Iławie

* * *

2008-08-09

 • Impreza kończąca turnus 3 obozów w Iławie była baaardzo udana, pomimo awarii prądu ;-) Na imprezie do świeżo upieczonych żeglarzy z turnusu 3 dołączyli również koledzy z minionych turnusów 1 i 2! Widać ciężko jest rozstawać się z Iławą i żaglami :-)
 • Już niebawem odbędzie się rejs zorganizowany wspólnymi siłami przez członków Sekcji Żeglarskiej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz członków naszej Sekcji! Współpraca międzyuczelniana kwitnie :-)
 • Propaganda i markeing w natarciu: mamy testową partię kubków z logo Sekcji! Zostaną przedstawione Radzie do zaopiniowania i zdecydujemy, czy warto inwestować w taką formę promocji. Testowe kubki docelowo trafią do ośrodka w Iławie by mogli je podziwiać i z nich korzystać kursanci i instruktorzy :-)

* * *

2008-08-04

 • W naszej galerii pojawiły się zdjęcia z turnusu 2 w Iławie
 • Zamówiliśmy nową banderę. Będzie powiewać w naszym ośrodku w Iławie. Stara już nie wygląda najlepiej i wymaga wymiany.

* * *

2008-07-28

 • Za nami już turnusy 1 i 2 obozów żeglarskich w Iławie. Spośród setek zdjęć wybieramy te najładniejsze i najciekawsze… zatem zdjęcia w galerii już niebawem!
 • Nadal zachęcamy, abyście przysyłali do nas zdjęcia z Iławy. Najładniejsze umieścimy w galerii!

* * *

2008-06-19

 • Ogłosiliśmy KONKURS. Zwycięzcy wezmą udział w listopadowym rejsie na żaglowcu Pogoria po Morzu Śródziemnym!

* * *

2008-05-29

 • Szantowaliśmy w Contraście w Gdyni! :-)
 • 28-05-2008 zakończyliśmy zapisy na wakacyjne obozy żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego.

* * *

2008-05-26

 • 26-05-2008 odbyło się zebranie Rady Sekcji.
 • Omówiono sytuację na listach kursów żeglarskich.
 • Rada Sekcji dostała nową propozycję rejsów “Sezonu” i ma podjąć decyzję co do trasy i terminu.
 • Poszukujemy jeszcze śmiałków na 2gi turnus kursu motorowodnego.

* * *

2008-05-15

 • Wobec niewystarczającej liczby osób zgłoszonych na kurs, podjęto decyzję o odwołaniu majowego kursu na stopień sternika jachtowego.
 • Koordynator Rektora do spraw Żeglarstwa przedstawił Radzie Sekcji propozycje dotyczące “Rejsu Sezonu 2008″. Rada ma zaopiniować przedstawione propozycje.
 • Uzyskaliśmy akceptację Rektora w sprawie zmiany administratora naszej strony WWW. Rada Sekcji zwróciła się do Ośrodka Informatycznego PG o dokonanie niezbędnych zmian.

* * *

2008-04-30

 • 28-04-2008 odbyło się spotkanie Rady Sekcji.
 • Dział informatyczny prowadzi intensywne prace nad rozbudową funkcjonalności serwisu zapisów na kursy i obozy żeglarskie “Żagle ONLINE”.
 • Uzyskaliśmy zgodę Rektora na wieszanie na wszystkich wydziałach bannera promującego naszą Sekcję. Aktualnie wisi on na OiO, ale niebawem zmieni lokalizację! :-)
 • Przeprowadziliśmy akcję wieszania plakatów na PG. Powiesiliśmy ponad 100 plakatów na całej uczelni!
 • Rada Sekcji skierowała pismo do Dziekana OiO i Rektora z prośbą o zatwierdzenie zmiany osoby administrującej naszą stroną WWW.
 • W trakcie spotkania Rady odbyła się dyskusja nad projektem regulaminu Sekcji.
 • Koordynator Rektora do spraw Żeglarstwa zatwierdził projekty czapek i smyczy z logo Sekcji - w tym sezonie akcja promocyjna przybierze niespotykane dotąd rozmiary! :-)
 • Przedstawiciele Rady Sekcji zapoznali się z aktualną sytuacją naboru na kursy żeglarskie.

* * *

2008-04-18

 • Koordynator Rektora do spraw Żeglarstwa zatwierdził naszą prośbę o wydrukowanie plakatów informujących o kursach żeglarskich. Już niedługo zobaczycie je na PG! :-)
 • Powstał projekt regulaminu Sekcji. Stary, sprzed ponad 20tu lat wymaga zmian, gdyż zawiera mnóstwo nieżyciowych i nieaktualnych zapisów.
 • “Żagle ONLINE” już działa!!! :-)

* * *

2008-04-03

 • 02-04-2008 odbyło się spotkanie Rady Sekcji
 • Określono wysokość opłat za kursy żeglarskie.
 • Koordynator Rektora do spraw Żeglarstwa zaprezentował koszulki Sekcji :-) oraz przedstawił plany kolejnych remontów ośrodka w Iławie.
 • Dział informatyczny rozpoczął prace nad internetowym systemem zgłoszeń na kursy żeglarskie “Żagle ONLINE”.
 • Trwają prace nad plakatami informującymi o kursach i obozach żeglarskich.
 • Przedstawieni zostali nowi opiekunowie jachtów stacjonujących w Górkach Zachodnich.
 • Omówiono plany “Rejsu Sezonu 2008″ oraz przedstawiono propozycję wyboru uczestników na ten rejs.

Newsletter “Na Horyzoncie”