"; ?>

paydayloans

Dawno, dawno temu…

[Strona główna] >> [Informacje] >> [Historia]

historia

Sukcesy

W 2004 Politechnika Gdańska wzięła udział w programie UniSail realizowanym w ramach projektu EYES2004 (Europejski Rok Edukacji przez Sport) wspieranego przez Komisję Europejską. Celem projektu UniSail było rozszerzenie możliwości edukacyjnych naszej Uczelni poprzez działania żeglarskie. Program prowadzony był na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa przy współpracy z Akademickim Klubem Morskim w Gdańsku.

Przedsięwzięcie polegało na stworzeniu pilotowego systemu edukacyjnego łączącego szkolenia żeglarskie z procesem kształcenia na Uczelni. W ramach projektu UniSail odbyły się następujące przedsięwzięcia:

 • studenci Wydziału OiO brali udział w projektowaniu nowego jachtu kabinowego, zmodyfikowanego na podstawie modelu łódki Micro-Polo.
 • W ramach programu UniSail na podstawie powstałego projektu zostały wyprodukowane kadłuby dwóch jachtów. Jachty te zostały następnie wyposażone i zwodowane w ośrodku doświadczalnym WOiO PG w Iławie. Wszystkie te działania odbywały się przy zaangażowaniu studentów PG - brali udział w pracach przy kadłubach jachtów oraz w procesie wyposażania ich. Od tamtej pory jachty są wykorzystywane w szkoleniach żeglarskich.
 • Równocześnie odbyło się prawie półroczne szkolenie żeglarskie studentów na stopnie instruktorskie. Przeszkolono 25 osób. Świeżo upieczeni instruktorzy stali się kadrą, która była w stanie poprowadzić szkolenia żeglarskie dla studentów PG.
 • W czasie wakacji 2004 w Iławie odbyły się pierwsze studenckie szkoleniowe obozy żeglarskie na podstawowe stopnie żeglarskie (żeglarz jachtowy). W Gdańsku - Górkach Zachodnich przy współpracy z AKM-em odbyły się szkolenia na stopień sternika jachtowego. Ogółem przeszkolono ponad 70 osób.

Sukces programu UniSail oraz atrakcyjne obozy żeglarskie spowodowały napływ studentów do Sekcji Żeglarskiej. Rozbudzone apetyty spowodowały dalszy rozwój żeglarstwa na Politechnice w kolejnych latach.

Gorącym zwolennikiem idei dostępu do szkoleń żeglarskich na podstawowe stopnie był przez całą swoją kadencję Rektor PG, prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń. Za każdym razem podkreślał, że ponieważ jesteśmy Uczelnią znajdująca się na Pomorzu, powinniśmy umożliwić każdemu studentowi “zasmakowania” żeglarstwa. Jako organizację, która była w stanie zrealizować tą ideę widział studentów działających w Sekcji Żeglarskiej.

W kolejnych latach działalności Sekcja Żeglarska rozwijała swoją ofertę: poza letnimi obozami w Iławie pojawiły się kursy motorowodne, na stopnie morskie (sternik jachtowy), szkolenia doskonalące i rozwijające umiejętności żeglarskie (kursy manewrowe na jachcie morskim, kursy operatora VHF+SRC, kolejne kursy instruktorskie).

Modernizacji poddany został ośrodek WOiO PG w Iławie. w 2008 roku dokonany został generalny remont kei wykorzystywanej do szkoleń żeglarskich. Zakupione zostały funkcjonalne kontenery mieszkalne (do 2007 roku studenci podczas obozów mieszkali w domkach turystycznych) oraz sanitarne.

W 2008 roku dzięki staraniom Zarządu Klubu Uczelnianego AZS PG, Klub Uczelniany, w ramach którego działa Sekcja Żeglarska został wpisany na listę klubów zrzeszonych w Pomorskim Okręgowym Związku Żeglarskim.

W roku 2009 kontynuowaliśmy naszą podstawową działalność: obozy żeglarskie w Iławie, kursy motorowodne. W dalszym ciągu modernizowany był ośrodek w Iławie. Największym naszym sukcesem był kurs na stopnie MIŻ/IŻ, na którym wyszkolona została nowa kadra instruktorska stanowiąca trzon naszego szkoleniowego zespołu w Iławie.

Rok 2010 w związku z mocnym ograniczeniem naszego budżetu zmusił nas do korekty planów i realizacji najistotniejszych dla działalności sekcji przedsięwzięć. Odbyły się jedynie 3 z pierwotnie planowanych 4 obozów żeglarskich oraz jeden kurs motorowodny.

* * *

Program UniSalil - EYES 2004

 • Strona programu UniSail realizowanego na Politechnice Gdańskiej (strona została zlikwidowana w roku 2010)
 • Podsumowanie programu UniSail [CZYTAJ]

* * *

Współpraca

W 2006 roku zauważony został problem dużego rozproszenia organizacji żeglarskich na PG. Student, który miał zamiar ‘pożeglować’ miał poza naszą Sekcją do wyboru Akademicki Klub Morski oraz Naukowe Koło Chemików (tak, tak! Chemicy też pływają. Organizują obozy naukowe połączone ze szkoleniem żeglarskim, posiadają swój jacht). Każda z organizacji prezentowała pewną ofertę i nie było między nami szczególnego przepływu informacji.

W celu dokonania “zbliżenia” podjęliśmy rozmowy w gronie trzech organizacji. Każda z organizacji nie stanowiła dla innej konkurencji, tym bardziej zasadna byla idea współpracy: AKM nastawiony był głownie na rejsy morskie, NKCh na obozy szkoleniowe połączone z nauką, a Sekcja głównie na sport (regaty) oraz szkolenia i akcje na ‘śródlądziu’. Głównym celem naszego spotkania było ustalenie reguł wspólnego działania i rozwoju żeglarstwa na PG. Każda z organizacji złożyła deklarację, że będzie informowała swoich członków o akcjach podejmowanych przez dwie pozostałe organizacje. Było to o tyle ważne, gdyż dotychczas członkowie poszczególnych organizacji nie mieli często pojęcia o akcjach planowanych i realizowanych przez pozostałe dwie organizacje.

Efektem spotkania było stworzenie wspólnego hasła “Żeglarstwo na PG“, pod którym każdy student mógłby znaleźć informacje o wszystkich organizacjach żeglarskich na naszej Uczelni. Inicjatywa “Żeglarstwo na PG” zyskała poparcie Rektora Rachonia, który od dawna postulował by organizacje żeglarskie zacieśniły współpracę. Na stronie internetowej PG powstał specjalny link do strony “Żeglarswa na PG“. Ponadto każda z organizacji zadeklarowała, że na swoich stronach internetowych umieści linki do stron WWW pozostałych organizacji żeglarskich. Głównym sukcesem był jednak przepływ informacji a w efekcie i ludzi:

 • Chętni z Sekcji oraz NKCh, którzy chcieli wyrobić staż w rejsach morskich potrzebny do szkoleń organizowanych przez Sekcję, mogli odbyć je na rejsach organizowanych przez AKM.
 • Instruktorzy Sekcji mogli szkolić na letnich obozach NKCh.
 • Członkowie NKCh uzyskali informacje o ofercie Sekcji i AKM.
 • Sekcja wraz z AKM-em wypracowała ofertę szkoleń potrzebnych w żeglarstwie morskim (manewrówki na jachtach morskich, kurs radiooperatora).
 • itp.

Rok 2011 za namową Prorektora PG prof. Jana Hupki to odnowienie relacji z AKM-em. Pomysłem na zacieśnienie współpracy jest cykl wykładów dla żeglarzy morskich mających na celu pogłębienie posiadanej wiedzy z różnych dziedzin - z pewnością będą dla nas stanowić atrakcyjną formę nauki.

* * *