"; ?>

paydayloans

Co robi Rada Sekcji?

[<< Powrót do FAQ]

Wszystko :-)

Na osobach wybranych do Rady Sekcji tak na prawdę spoczywa cały ciężar organizacji WSZYSTKICH tematów związanych z naszą Sekcją, a więc:

 • przygotowanie kursów i obozów
 • zorganizowanie naboru osób na szkolenia żeglarskie i motorowodne
 • tworzenie i uaktualnianie strony internetowej
 • kontakt z osobami zainteresowanymi (udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane drogą mailową i nie tylko, rozwiązywanie bieżących problemów)
 • organizowanie akcji promocyjnych, kampanii informacyjnych, plakatów, ulotek
 • nadzór nad prowadzonymi szkoleniami
 • organizacja bieżącej działalności Sekcji (dokumentacje, formularze, ubezpieczenia uczestników obozów)
 • raportowanie wyznaczonym organom władz Uczelni postępu prac
 • wyznaczanie kierunków rozwoju działalności
 • nawiązywanie kontaktów z innymi klubami i organizacjami żeglarskimi
 • dbałość o atrakcyjność oferty :-)
 • i inne…

O tym, co aktualnie robi Rada możesz przeczytać tutaj.