"; ?>

paydayloans

Zapłaciłem za kurs. Czy otrzymam zwrot w przypadku rezygnacji z kursu?

[<< Powrót do FAQ]

Aby otrzymać zwrot wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji stosowana jest następująca procedura:

  • Należy wypełnić formularz oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w kursie zawierający wniosek o zwrot wpłaconej kwoty - znajduje się on w dziale ważnych dokumentów.
  • Wypełniony i podpisany formularz/wniosek należy dostarczyć do przedstawiciela Rady Sekcji (w tym celu najlepiej skontaktować się z nami mailowo).
  • Przedstawiciel Rady Sekcji następnie przekazuje oświadczenie odpowiednim władzom uczelni (koordynatorowi Rektora do spraw żeglarstwa).
  • Termin rozpatrzenia złożonych dokumentów przez Władze Uczelni oraz dokonania ewentualnego zwrotu wpłaconych kwot określają warunki uczestnictwa danego kursu.

Uwagi:

  • Szczegółowe informacje na temat warunków rezygnacji opisane są w regułach uczestnictwa danego kursu.