"; ?>

paydayloans

Puchar Polski w Klasie Omega sezon 2008

Puchar Polski w Klasie Omega sezon 2008

LP

Termin regat

Nazwa regat

Miejsce regat
Akwen

Organizator

Kontakt do organizatora

Wyznaczony mierniczy ZKO

1

23-25 maja

Długodystansowe Mistrzostwa Polski

Marina Zarzeczewo
J. Włocławskie

Yacht Club Anwil Włocławek

www.yca.pl
Marek Lewandowski
604 267 949
biuro@yca.pl

Patalas Lech
Poznań

2

07-08 czerwca

Puchar Ziem
Zachodnich

Sława
J. Sławskie

Lubuski Klub Żeglarski

Janusz Kordek
603 676 536
janusz.ekowod@vp.pl
Jarosław Borowy
.

Osiński Adam
Wrocław

3

21-22 czerwca

Regaty o Puchar KŻ Petrochemia

Płock
J.Włocławskie

KŻ Petrochemia Płock
ul.Chemików 7a
09-411 Płock

komandor Cezary Czarnecki 696479788
osoba kontaktowa Marek Wronowski 511783781

Osiński Adam
Wrocław

4

12-13 lipca

.

Gdynia
Zatoka Gdańska

.

.

Ryszard Gralak
Grudziądz

5

26-27 lipca

Puchar Warszawy
w klasie Omega

Z. Zegrzyński
Nieporęt

YKP Warszawa

Piotr Marcyaniuk
606 767 373

Piotr Marcyaniuk
Warszawa

6

16-17 sierpnia

XIV Memoriał
Adama Banaszka

Żywiec
J. Żywieckie

KŻ Halny
Mirosław Dunat

Mirek Dunat
601 469 384
mirond@wp.pl

Ryszard Gralak
Grudziądz

7

5-7 wrzesnia

Mistrzostwa Polski klasy Omega

Kamień Pomorski
Z. Kamieniecki

MOKiS Kamień Pomorski

Marek Świderski
603 058 554

Ryszard Gralak+ZKO

Stowarzyszenie Związek Klasy Omega zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i miejsc rozegrania regat. Dopuszcza się także odwołanie imprezy w wyjątkowych sytuacjach. Sędziowie główni i pomocniczy zostaną powołani zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania 2006. Mierniczy regat wchodzi w skład Komisji Sędziowskiej powołanej przez organizatora regat.