paydayloans

Żeglarz jachtowy

Wymagania

  • ukończenie 12 roku życia, :)
  • ukończenie szkolenia,
  • zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Uprawnienia

  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują powyższe uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej która posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy.

Program szkolenia